Ons team 


                                                                   

Clarina Streuer                                         Marije Röthengatter                                        Geertje                                                          
Interim directeur                                      Locatie-coördinator / IB onderbouw              IB bovenbouw                                                                                                                                                                                          
c.streuer@de-mare.org                           mn.rothengatter@de-mare.org                       
                
 
                                                                             

Marjanne Klomp                                          Martine Aaftink                                          Karin Oosterholt                                 Eva Visser

Leerkracht 1/2                                              Leerkracht 1/2                                            Leerkracht 3                                      Leerkracht 3 en groep 7/8
 
m.klomp@de-mare.org                               m.aaftink@de-mare.org                             k.oosterholt@de-mare.org               e.visser@de-mare.org


                                                   

 Joska Haarman                                     Sven Kruiper                                                    Hilde Zuurveen                             Bianca Kuiper                                              
Leerkracht 4                                           Leerkracht 5/6                                                  leerkracht groep 7/8                    onderwijsassistent groep 1/2

jac.haarman@de-mare.org                    sb.kruiper@de-mare.org                                 h.zuurveen@de-mare.org