Oudervereniging

De “Oudervereniging A. Bosschool te Wesepe” bestaat uit een actieve, enthousiaste groep ouders die de school ondersteunt bij het organiseren van activiteiten. Maar ook het contact bevorderd tussen ouders en school.

De OV vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage, waarmee de activiteiten worden gesubsidieerd. Hiervoor wordt elke jaar een begroting opgesteld. 
De ouders die in deze vereniging zitten zijn: Willem Otten (voorzitter), Femke Westerkamp, Simone Oosterkamp (secretaris), Karin Assink en Nienke Noordkamp (penningmeester) Hilde Zuurveen neemt deel vanuit het team. 

De oudervereniging is te bereiken via de voorzitter Willem Otten: 06 18207103. 

OV jaarverslag 2020-2021