Medezeggenschapsraad

Op de A. Bosschool kennen we een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan bestaat uit drie teamleden en drie ouders. De MR denkt mee in te ontwikkelen beleid op schoolniveau en vergadert eens per zes weken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en dus toegankelijk voor alle ouders. 

De MR bestaat dit jaar uit Dennis Assink, Daniëlle Slinkman, Joke Dieperink en leerkrachten Marjanne Klomp, Joska Haarman en Karin Oosterholt.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de leden van de MR.

Voorstellen van de huidige MR geleding