Schoolplan 2023-2027 en Jaarverslag


In het schoolplan beschrijven we aan welke grote doelen we de komende vier jaar werken om de kwaliteit van ons onderwijs nog verder te verbeteren. 
Elk jaar maken we een vanuit het schoolplan een schooljaarplan. In het schooljaarplan beschrijven we op welke wijze we aan de doelen gaan werken. 

In het Jaarverslag staat een evaluatie beschreven van de ontwikkelingen van afgelopen schooljaar. 

Bovenstaande plannen zijn besproken en vastgesteld door de medezeggenschapsraad.